Schoolreglement

Beste ouders, 
 
Het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 legt elk schoolbestuur 
sinds 1 september 1998 de verplichting op een onthaal- schoolbrochure uit 
te werken en een reglement op te stellen dat de betrekkingen tussen het 
schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. 
 
Aangezien er het voorbije schooljaar een aantal zaken van overheidswege 
zijn gewijzigd, hebben wij ook ons info- en schoolreglement aangepast. 
 
Een online versie van onze schoolbrochure kan ten allen tijde gedownload worden naar uw computer. U kan deze rechts van deze webpagina terugvinden.

Goed voor het milieu en onze portemonnee.

 

Ouders die wel graag een uitgeprinte versie van onze schoolbrochure wensen kunnen dit via onderstaand formulier 'AANVRAAG UITGEPRINTE VERSIE' aanvragen.
 

Via de volgende link vindt u Algemene infobrochure onderwijsregelgeving – Katholiek Onderwijs Vlaanderen versie 2020.

 
Kristof De Ridder 
Directeur 

 

Aanvraag uitgeprinte versie

VBS Scheldewindeke

Pelgrim 48 (Hoofdschool Kleuter + Lager)

Wijkschoolstraat 2 (kleuterschool)

9860 Scheldewindeke

 

secretariaat@vbsscheldewindeke.be

directie@vbsscheldewindeke.be

 

Tel:  09 362 66 25

GSM: +32 475 31 75 37 (directie)

Copyright 2021 VBS Scheldewindeke