top of page

Schoolreglement

Beste ouders, 
 
Het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 legt elk schoolbestuur sinds 1 september 1998 de verplichting op een onthaal- schoolbrochure uit te werken en een reglement op te stellen dat de betrekkingen tussen het 
schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. 
 
Aangezien er elk schooljaar een aantal zaken van overheidswege 
wijzigen, passen ook wij jaarlijks in juni ons info- en schoolreglement aan. 

 
De online versie van onze schoolbrochure kan ten allen tijde gedownload worden naar uw computer.
U kan deze rechts van deze webpagina terugvinden.  Goed voor het milieu en onze portemonnee.

 

Ouders die wel graag een uitgeprinte versie van onze schoolbrochure wensen kunnen dit via onderstaand formulier 'AANVRAAG UITGEPRINTE VERSIE' aanvragen.
 

Via de volgende link vindt u de engagementsverklaring  van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Schooljaar
2023 - 2024

Aanvraag uitgeprinte versie

Your details were sent successfully!

bottom of page