Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.

Per geleding werden drie afgevaardigden verkozen.

 

Afgevaardigden van de ouders

  • Mevrouw Evelyne Soenen, mama van Daan en rechtstreeks verkozen vanuit de leden van de ouderraad

  • De heer Danny Van Den Rul, papa van Heyberia

  • De heer Kurt Van Stappen-Varendonck - ondervoorzitter papa van Lowie

 

Afgevaardigden van de leerkrachten

  • Mevrouw Carla Goossens (leerkracht 1ste leerjaar)

  • Mevrouw Hilde Eekhout (zorgco) - secretaris

  • Mevrouw An Brackeva (leerkracht 6de leerjaar)

 

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap

  • Mevrouw Mieke Govaere

  • De heer Scheldeman Yves

  • De heer Raf Van Elsuwé – voorzitter

VBS Scheldewindeke

Pelgrim 48 (Hoofdschool Kleuter + Lager)

Wijkschoolstraat 2 (kleuterschool)

9860 Scheldewindeke

 

secretariaat@vbsscheldewindeke.be

directie@vbsscheldewindeke.be

 

Tel:  09 362 66 25

GSM: +32 475 31 75 37 (directie)

Copyright 2021 VBS Scheldewindeke