top of page

Documenten downloaden

Afwezigheid wegens ziekte

 

Wanneer een leerling in het lager onderwijs (of een leerplichtige kleuter) afwezig is wegens ziekte dient u als ouder hiervoor een attest voor te leggen aan de school. Hiervoor zijn 2 soorten attesten mogelijk:

 

 1. Een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder.

De afwezigheid wegens ziekte mag een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijden en kan hoogstens 4 maal per schooljaar worden ingediend. Bovendien geldt de verklaring niet in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus, de paas- of de zomervakantie.

→ Afwezigheidsattest downloaden

 

 2. Een medisch attest, uitgereikt door een artsvoor zover het om een van de volgende gevallen gaat:

  • een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;

  • een afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode van met verklaring van de ouders (zie punt 1 hierboven);

 

 

Attest bij gebruik van medicatie

 

Wanneer u wenst dat de school er op toeziet dat uw kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf onderstaand attest te laten invullen door uw arts. (Een attest afgeleverd door de arts zelf is uiteraard ook in orde.)

→ Attest bij gebruik van medicatie downloaden

 

 

 

Invulfiche nieuw personeelslid in onze school

 

Ben je zopas aangesteld om in onze school te komen werken? Dan dien je het onderstaand document zo volledig mogelijk in te vullen en door te mailen naar secretariaat@vbsscheldewindeke.be.

→ Invulfiche nieuw personeelslid downloaden

 

 

Naschoolse opvang

 

Onze school voorziet op de hoofdschool opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7u tot 18u. Zie ook pagina ‘praktisch’

Enkel op woensdagmiddag voorziet de gemeente (tot 18u) in een buitenschoolse opvang ‘Het Vinkemolentje’ (Geraardsbergsesteenweg 69-71, Oosterzele).

Alle Oosterzeelse leerlingen, die op woensdagmiddag naar het Vinkemolentje gaan, worden op hun eigen school opgehaald door de gemeentelijke schoolbus en worden onder begeleiding van de opvangdames naar het Vinkemolentje gebracht.


Wenst u gebruik te maken van de naschoolse opvang in het Vinkemolentje? Gelieve dan de folder (via deze link verkrijgbaar) goed na te lezen en je kind, op voorhand, eenmalig te registreren bij dienst Sport en Jeugd van de gemeente Oosterzele.
Zonder deze registratie kan je kind niet deelnemen aan de opvang.  Meer info over ‘Het Vinkemolentje’ via deze link.

Heeft u meer vragen, dan kan u steeds contact opnemen met coördinator Edith Renne: Edith Renne, Sportstraat 5, 9860 Oosterzele, edith.renne@oosterzele.be - 09 363 84 25

 

Document - domiciliëring schoolrekeningen.

bottom of page