top of page

PRAKTISCH

Schooluren
Maandag
 
08u25 tot 12u00  
13u15 tot 15u35
Dinsdag 
 
08u25 tot 12u00 
13u15 tot 15u35
Woensdag
 
08u25 tot 11u25
Donderdag
 
08u25 tot 12u00  
13u15 tot 15u35
 
Vrijdag 
 
08u25 tot 12u00
13u20 tot 15u00

 

Voor- en naschoolse opvang
De gewone opvang gaat door vanaf 7 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Wij organiseren een aparte voorschoolse opvang voor peuters en kleuters. 
Deze gaat door in het gezellige opvangklasje. Dit lokaal is aangenaam ingericht met alle nodige accommodatie voor de verzorging en opvang van onze jonge kapoentjes. 
 
De peuters en kleuters van het Westhoekschooltje kunnen eveneens vanaf 7 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang op de hoofdschool. Zij worden omstreeks 7u45 met onze schoolbus naar het Westhoekschooltje gebracht. Op het Westhoekschooltje zelf zijn onze kapoentjes elke dag welkom vanaf 7u45. 
 
Ook op woensdagnamiddag is er opvang voorzien in de buitenschoolse kinderopvang: Het Vinkemolentje, Geraardsbergsesteenweg 69-71, Oosterzele.
 
Dankzij de inzet van onze leerkrachten wordt ook onze begeleide studie verzekerd van 15u45 tot 16u45. Deze geleide studie gaat door in de klas van het 5de leerjaar.
 
In afspraak met het gemeentebestuur en alle Oosterzeelse scholen gelden volgende tarieven (aan te rekenen eenheden) : 
€0,90 per begonnen halfuur (= eenheid) voor het eerste kind, 
€0,60 het 2de kind, 
€0,40 voor het derde kind 
en het 4de kind gratis.
 
In de voorschoolse opvang:

Kinderen die aankomen tussen 7u00 en 7u10 krijgen drie eenheden aangerekend, kinderen die aankomen tussen 7u10 en 7u40 krijgen twee eenheden aangerekend verrekend en kinderen die aankomen tussen 7u40 en 8u10 krijgen één eenheid aangerekend.

 

In de naschoolse opvang:

Kinderen die onze school verlaten

 • tussen 15u50 en 16u20 = één eenheid,

 • tussen 16u20 en 16u50 = twee eenheden,

 • tussen 16u50 en 17u20 = drie eenheden,

 • tussen 17u20 en 17u50 = vier eenheden,

 • tussen 17u50 en 18u00 = vijf eenheden

 

Op vrijdagnamiddag is er een aangepaste regeling:

Kinderen die onze school verlaten

 • tussen 15u15 en 15u45 = één eenheid,

 • tussen 15u45 en 16u15 = twee eenheden,

 • tussen 16u15 en 16u45 = drie eenheden,

 • tussen 16u45 en 17u15 = vier eenheden,

 • tussen 17u15 en 17u45 = vijf eenheden,

 • tussen 17u45 en 18u00 = zes eenheden

 

 

 

Om veiligheidsredenen vraagt het gemeentebestuur aan alle ouders wiens kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang, voor kinderen die zelfstandig of via andere ouders of grootouders afgehaald worden, een éénmalige schriftelijke volmacht vanuit de ouders aan de school te bezorgen. We rekenen hierbij alvast op het begrip en de medewerking van alle ouders!

 

Het gehele betalingssysteem van de opvang is intussen door de gemeente gedigitaliseerd. Zo worden de leerlingen bij het ingaan van de opvang digitaal ingetekend en bij het verlaten van de opvang ook digitaal afgemeld. Zo is de gemeente in staat alles tot op de minuut op te volgen en ontstaat er geen mogelijkheid meer om te twijfelen omtrent het aantal te betalen halve uren.

 

 

 

 

 

 

 

Schoolbus
Dankzij onze eigen schoolbusdienst kunnen de kinderen veilig naar school.
Voor alle afspraken kunt u bellen naar het secretariaat 09 362 66 25.
 

Voor het voor-en naschools busvervoer rekenen wij volgende prijzen door:

Prijs per rit:       1ste kind          € 2,00

2de, 3de, … kind                      € 1,50

 

Het maandabonnement werd vastgelegd op € 42,00 per kind.

Dit is meteen ook het maximumbedrag dat het busvervoer van één kind per maand kan kosten.

 

Ter verduidelijking:

Stel:     uw kind rijdt 5 x mee met de bus tijdens een maand.

            Dan betaalt u op het einde van de maand 5 x € 2,00 = € 10,00 via de schoolrekening.

 

Stel:     uw kind rijdt 25 x mee met de bus.

            Dan betaalt u op het einde van de maand in principe:    25 x € 2,90 = € 50,00.

            Op dat ogenblik overschrijdt u ons maximumtarief van het maandabonnement (€ 42,00/maand).  Er zal dan ook

            maar € 42,00 aangerekend worden op de schoolrekening van die maand.

 

U merkt dat onze prijzen laag gehouden zijn zodat u en uw kind(eren) optimaal kunnen blijven genieten van ons busvervoer.

Onze bus-service met begeleiding door eigen leerkrachten en "aan iedere deur een halte" is vrij uniek. Met de medewerking van iedereen blijft onze bus "veilig en stipt" tot uw dienst.

 

 
Drank
Tijdens het vrij kwartiertje van de voormiddag kunnen de kinderen melk,
choco of water benutten en dit aan de prijs van €0,70.
Daarbij kunnen ze een gezonde boterham of een stuk fruit van thuis lekker opeten. (lees hieronder verder)
 

Sinds 1 november 2014 zetten wij in op fruit in de voormiddag: 

De koeken (in de breedste zin van het woord) worden in de voormiddagspeeltijd geweerd.

Wij staan in de voormiddagspeeltijd enkel nog een fruit, een groente of een gezonde boterham toe. In 

de namiddagspeeltijd mogen de leerlingen wel nog een koek nuttigen. (Een stuk fruit, groente, …

mag uiteraard ook in de namiddag.)

De essentie blijft dezelfde als de welke we eerder omschreven in het schoolreglement. Wij blijven voluit achter het principe staan dat kinderen regelmatig fruit en groenten moeten eten. Maar wij vragen vanaf nu dat alle kinderen elke ochtend een hapklaar fruit, een hapklare groente of een gezonde boterham meebrengen (voor wie echt geen groente/fruit lust) om in de voormiddagspeeltijd te nuttigen. Dit houdt in dat het meegebrachte fruit of de meegebrachte groente gewassen, geschild en indien nodig in stukjes verdeeld is. Wij nuttigen samen de meegebrachte producten tijdens de voormiddagspeeltijd. Wij verplichten echter niemand om fruit of groenten mee te geven maar vragen de medewerking van alle ouders om zo veel mogelijk het eten van fruit en groenten te stimuleren. In die zin verzoeken wij alle ouders om voor de voormiddagspeeltijd geen koeken mee te geven!

Wij zijn oprecht dankbaar voor uw medewerking!

 

Snoep wordt niet toegestaan op school!

 
Maaltijden en middagtoezicht
Uw kinderen kunnen op school een warme maaltijd gebruiken, bereid door de chef-kok van Benjamin Food te Eke. De prijs voor de kleuters bedraagt € 3,50 en voor een lager schoolkind € 4,20.   Kinderen die soep wensen bij hun boterhammen betalen € 0,70.

Bij de middagmalen of boterhammen kan men ook bruisend en niet- bruisend water of (chocolade-)melk verkrijgen en dit aan de prijs van € 0,50. Mogen wij u met aandrang vragen mee te werken aan een gezonde eetcultuur en zelf geen blikjes en/of cola aan uw kind mee te geven. (Volgens afspraak binnen de gemeente Oosterzele zijn de prijzen van de drankjes en maaltijden voor alle Oosterzeelse scholen dezelfde.)

 

Voor het middagtoezicht geldt het minimumbedrag van ‘€ 1,00 voor het eerste kind’, ‘€ 0,60 voor het tweede kind’ en vanaf ‘het derde kind € 0,40’.

Mogen we vragen dat de kinderen die 's middags naar huis gaan, zeker niet terugkeren vóór 13 uur. Keren leerlingen toch vroeger terug naar school, dan zien wij ons genoodzaakt om hen het minimumbedrag aan te rekenen. Wij werken immers met personeel dat instaat voor het toezicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Gymmen

De gymleerkracht zorgt voor de lichamelijke ontspanning en ontwikkeling van uw kind. Tijdens de gymlessen draagt men aangepaste kledij, d.w.z.: een T-shirt met schoolembleem, een blauw broekje, witte kousen en witte turnpantoffels of sportschoenen met kleurvaste zool (geen straatschoeisel!) Elk onderdeel van de kledij, alsook de sportzak wordt best genaamtekend!

 

Bij onze allerjongsten (peuters) vragen wij de ouders erop toe te zien dat zij dagelijks schoenen dragen met kleurvaste zool. Onze allerjongsten mogen namelijk turnen in hun dagelijkse kledij. De schoenwissel, ... vraagt immers heel veel van hun tijd en we willen sterk blijven inzetten op onze beweegtijd. Door hen in hun dagelijkse kledij (en schoeisel) te laten turnen kunnen zij hun volledige turntijd benutten om te bewegen.

Tijdens de eerste week van het schooljaar krijgt elke nieuwe leerling en leerling van het 1ste leerjaar een turnzak van onze school. Een turn-T-shirt wordt ook aan elke nieuwe leerling en leerling van het 1ste leerjaar te koop aangeboden. Is je oude T-shirt versleten of te klein geworden? Dan kan je bij meester Michiel steeds een nieuwe aankopen. De verrekening van het T-shirt volgt via de schoolrekening.

 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen

Net zoals vorig schooljaar gaan onze zwemlessen door in het zwembad te Zottegem. Wij leggen de klemtoon van ons zwemonderwijs in het tweede en derde leerjaar. Deze klassen gaan gedurende het ganse schooljaar om de twee weken zwemmen.

 

Het 1ste en 4de leerjaar zwemmen elk de helft van een schooljaar.

Van september tot januari gaat het 4de leerjaar zwemmen en vanaf januari tot het einde van het schooljaar gaat het 1ste leerjaar zwemmen.

 • Derde kleuterklas: lessenreeks watergewenning in het tweede en derde trimester.
 • Eerste leerjaar: 6 tot 9 zwembeurten gedurende het tweede semester.
 • Tweede leerjaar: 12 tot 16 zwembeurten gedurende het hele schooljaar.
 • Derde leerjaar: 12 tot 16 zwembeurten gedurende het hele schooljaar.
 • Vierde leerjaar: 6 tot 9 zwembeurten gedurende het eerste semester.
 • Vijfde leerjaar: 2 tot 5 zwembeurten tijdens de maanden april, mei en juni.
 • Zesde leerjaar: 2 tot 5 zwembeurten tijdens de maanden april, mei en juni.

 

De leerlingen die niet zwemmen zijn verplicht om op school te blijven en onder toezicht een opgelegde taak te maken. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur. Het zwemonderwijs is kosteloos voor het 3de en 4de leerjaar. Enkel de busrit wordt voor hen aangerekend.

Wij dringen er ten sterkste op aan dat meisjes zwemkledij uit één stuk dragen bij het zwemmen.

 
Samen op de informaticasnelweg

Als we leerlingen willen helpen om zichzelf te realiseren in de samenleving van vandaag en morgen, dan moeten we ze ook competent maken in het omgaan met de informatie- en communicatietechnologie die niet meer weg te denken zijn uit ons leven.

 • Onze leerlingen gaan regelmatig naar de laptopklas en hebben ook de mogelijkheid gebruik te maken van onze laptops en iPads. Aan de hand van aangepaste educatieve programma’s worden ze vaardig gemaakt in het hanteren van de muis, bepaalde motorische aspecten en cognitieve vaardigheden.

 • Onze laptopklas en iPads staat ter beschikking van alle klassen om op een moderne manier aan herhaling, remediëring en uitbreiding te doen. Het is vooral een toepassing op de in de klas aangebrachte leerstof, zowel naar taalontwikkeling, wiskunde denken, Frans en oriëntatie op de wereld. Het 5de en 6de leerjaar hebben voor elke leerling een eigen toestel in de klas.

 • Daarnaast willen wij via een creatieve verwerking van allerhande stelwerken van onze leerlingen in de hogere leerjaren ook de basiselementen van tekstverwerking bijbrengen.

 • Verder lezen wij in de eindtermen dat onze kinderen informatie langs verschillende informatiebronnen moeten leren opzoeken. Het leren raadplegen van betrouwbare bronnen en het leren surfen op het internet zijn hierbij dankbare werkvormen.

 • Communicatie wint in de basisschool alsmaar aan belangstelling, het is een sleutelwoord, een dwingende opdracht voor elke basisschool! E-mailen naar leeftijdsgenootjes, zowel in eigen als in een vreemde taal, informatie opvragen bij bedrijven, bij andere scholen en bij allerhande diensten zijn elementen die zeker aan bod komen.

 • Verder gaan wij ook mee met onze huidige samenleving en maken wij onze leerlingen attent en weerbaar in het gebruik van sociale media, de evoluties binnen het medialandschap, het veranderde gezicht van de jonge mediagebruiker en de recente beleidsontwikkelingen.

Mediawijsheid, Mediageletterdheid, Mediavaardigheid en daarbij de technische en instrumentele competenties staan centraal.

Door middel van onze toestellen (iPads / laptops) kunnen de hedendaagse middelen gepast gebruikt worden tijdens de lessen. Integratie van de media in ons alledaagse lesgeven wordt steeds belangrijker.

 

 
Openluchtklassen

Naar goede gewoonte, en om ons onderwijsaanbod te versterken, organiseren wij volgende openluchtklassen:

 • 2-jaarlijkse SPORTKLASSEN voor het 1ste en 2de leerjaar in de laatste weken van september en eerste week van oktober.
 • 2-jaarlijkse BOERDERIJKLASSEN voor het 1ste en 2de leerjaar in de maand april/mei
 • 2-jaarlijkse ZEEKLASSEN voor het 3de en 4de leerjaar in de maand april/mei
 • 2-jaarlijkse CULTUURKLASSEN voor het 5de en 6de leerjaar in de week voor of na de herfstvakantie
 

Deze openluchtklassen zijn telkens weer unieke ervaringen waarover onze leerlingen nog jarenlang napraten. De volledige kostprijs wordt via een afzonderlijke brief tijdig meegedeeld aan de ouders. Met een spaarplan dat loopt over verschillende maanden sparen wij dit bedrag. Bepaalde mutualiteiten voorzien in een financiële tussenkomst voor openluchtklassen. Vraag er naar bij uw mutualiteit.

Wij houden ook goed in het hoog dat de maximumfactuur niet overschreden wordt. Ook onze ouderraad draagt jaarlijks een steentje bij (waarvoor dank.)

 

 
Tijdschriften

Als gevolg van de kosteloosheid van het basisonderwijs bieden wij deze tijdschriften gratis aan aan alle peuters en kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar voor die periodes van het schooljaar waarin er effectief met dit tijdschrift in de klas gewerkt wordt.

 

Tijdens de andere trimesters wordt dit tijdschrift in deze klassen niet gebruikt en wordt dit bijgevolg ook niet kosteloos aangeboden.

Toch krijgen alle kinderen de mogelijkheid om zich te laten abonneren op de tijdschriften van Averbode en/of op Kits en Klap, .... Dit is volledig vrijblijvend.

 

 
Bedragen maximumfactuur

“De maximumfactuur is het bedrag dat de school aan ouders mag doorrekenen voor zaken die niet onder de eindtermen vallen en die de school niet gratis moet aanbieden.” Elk jaar in maart bekijkt de indexcommissie het gezondheidsindexcijfer en wordt het bedrag voor het daaropvolgende schooljaar bekend gemaakt. Zo kent de toepassing van de indexformule geregeld een wijziging:

 

De bedragen die gelden voor de scherpe maximumfactuur zijn:

Voor het kleuteronderwijs:   € 55,00

Voor de lagere afdeling:  € 105,00

 

Het wettelijke bedrag van de minder scherpe maximumfactuur (deze houdt rekening met alle meerdaagse uitstappen) past zich ook regelmatig aan. Voor het schooljaar 2023-2024 werd de bijdrage opgetrokken naar € 520.

 

Deze gegevens worden elk schooljaar herbekeken en steeds gecommuniceerd in het schoolregelement welke elke ouder voor het einde van het schooljaar bereikt.

Maandelijkse bestellijst en maandelijkse afrekening

Bestellijsten :

Per maand krijgen de kinderen een lijst waarop de bestellingen en de onkosten voor de komende maand genoteerd worden. Mogen wij u vriendelijk verzoeken de bestellijst nauwkeurig in te vullen en deze de volgende schooldag met uw kind terug mee te geven.

 

Afrekening :

Maandelijks ontvangen de kinderen een factuur met het verbruik van de voorbije periode.  Gelieve deze factuur na te kijken. Voor de betaling geven wij de voorkeur aan het systeem van domiciliëring. Dit is echter geheel vrijblijvend maar betekent voor onze schooladministratie een belangrijke stap voorwaarts. Bij inschrijving ontvangt u per kind een formulier waarmee u aan de school toestemming geeft om maandelijks het verschuldigde bedrag van uw rekening te debiteren.

Ouders die liever niet instappen in het systeem van domiciliëring verzoeken we de overschrijving binnen de vijf kalenderdagen uit te voeren.

 

 
Contact met ouders

In de kleuterschool krijgen de kinderen een schriftje dat steeds heen en weer reist tussen de leerkrachten en de ouders. De leerkrachten noteren in dit schriftje allerhande inhoudelijke, praktische en concrete informatie zodat u goed geïnformeerd bent over het reilen en zeilen in de klas. Ook de ouders kunnen in dit heen- en weerschriftje bepaalde gegevens, praktische zaken, vragen en/of opmerkingen noteren.

 

De kinderen van de lagere school hebben een agenda. In het agenda worden de huistaken, lessen, mee te brengen zaken, … genoteerd. Ouders mogen gerust een boodschap in het agenda noteren. Wij vragen om wekelijks, bij voorkeur op vrijdag – het agenda te ondertekenen.

 

Natuurlijk is het persoonlijk contact nog steeds het beste. Aarzel niet om, vóór of na de lessen, de leerkrachten aan te spreken. Bij de directie kan u op elk moment van de dag terecht. Omwille van de vele directievergaderingen kan het nuttig zijn om vooraf een afspraak te maken indien u een langer gesprek wenst.

 

Per maand bieden we elk gezin onze schoolkrant aan met heel wat informatie over het dagelijks schoolleven: activiteiten, afspraken, vakantiedagen, zwemregeling, ... Bewaar deze folder zorgvuldig zodat u belangrijke data niet uit het oog verliest. Onze schoolkrant kan ook gelezen worden via onze website en bij de start van het nieuwe schooljaar kunt u er ook voor kiezen deze maandelijks in de mailbox toegezonden te krijgen. Dit bespaart ons heel wat drukkosten.

 

Regelmatig worden de leerlingen getoetst en op hun leer- en leefgedrag geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn te vinden op het schoolrapport dat op geregelde tijdstippen wordt meegegeven. Hieronder vindt u de juiste data:

 

Rapportperiodes en oudercontacten 2023-2024:

Perioderapport 1: 25 & 26 oktober         Attituderapport + doelenrapport + oudercontact 1 voor de lagere school

    20 en 21 november   Oudercontact 1 voor de kleuterschool.

Perioderapport 2: 22 december             Attituderapport + doelenrapport + kindrapport 1

Perioderapport 3: 28 & 29 februari        Attituderapport + doelenrapport + syntheserapport voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar (met advies naar het secundaire)  + Puntenrapport 1 voor het 1ste leerjaar en oudercontact 2 voor de lagere school

Perioderapport 4: 8 mei                         Attituderapport + doelenrapport + kindrapport 2

Perioderapport 5: 27 juni                       Attituderapport + doelenrapport + syntheserapport+ vraaggestuurd oudercontact 3

 

Wij beschikken over vijf onderdelen in de rapportering :

1. Het doelenrapport

2. Het attitude- en expressieve vaardighedenrapport

3. Het syntheserapport

4. Het ICT-portfolio: Dit wordt tweemaal per schooljaar meegegeven (december en juni)

5. Het Muzische-portfolio. Dit wordt driemaal per schooljaar meegegeven tijdens of net voor de oudercontacten. (oktober, februari en juni)

6. Het kindrapport: Dit wordt tweemaal per schooljaar, na de kindgesprekken in januari en april, meegegeven 

Aan de ouders wordt gevraagd de rapporten na te kijken en te ondertekenen.

 

In de loop van het schooljaar worden voor alle klassen oudercontacten georganiseerd waarbij u geïnformeerd wordt over de resultaten, de vorderingen en het gedrag van uw kind.

 

 

 
bottom of page