Oudercontacten te reserveren via Bookings

Wij kiezen er voor het eerst voor om de afspraken te plannen via Bookings van Office daar dit een geïntegreerd geheel vormt met onze Office365-werking en Teams. Bookings is een eenvoudig online hulpmiddel om activiteiten te plannen.

Via Bookings bent u in de mogelijkheid zich te registeren voor een oudercontact op 

op maandag 28 juni  (tussen 15.50u en 20.00u).

Omwille van de nog steeds geldende COVID-19maatregelen dienen wij ook de OUDERCONTACTEN OP UITNODIGING online te laten verlopen via Microsoft Teams.

 

Dit oudercontact is op uitnodiging van de leerkracht en dus facultatief indien u geen uitnodiging met aandrang ontvangt!

 

Ouders die vrijblijvend uitgenodigd worden, hebben de keuze al dan niet op het oudercontact in te gaan. Deze ouders hoeven zich dus echt geen zorgen te maken en hoeven zich in geen geval verplicht te voelen om een afspraak te registreren. Wij begrijpen dat iedereen graag even hoort hoe knap zijn/haar zoon/dochter het gedaan heeft, maar dat geven we in de lagere school heel graag mee via het rapport.

 

Onze aandacht op het einde van het schooljaar willen we daarom zo sterk mogelijk richten naar de ouders die we met aandrang uitnodigen.
Ouders die met aandrang uitgenodigd worden, verwachten wij zeker op het oudercontact.

Een oudercontact met aandrang wil niet zeggen dat dit een negatief oudercontact wordt. Al onze oudercontacten staan in het teken van onze leerlingen, uw kind, en willen wij ten allen tijde op een positieve manier en met de nodige zorg behandelen. Alleen vraagt een oudercontact met aandrang meer tijd, welke we jullie zeker willen reserveren.

 

Er kan eveneens een afspraak gemaakt worden met de zorgcoördinator, gymleerkracht of directeur.

Op vrijdag 18 juni om 17.00 uur zetten wij onze schoolwebsite open en kan iedereen starten met inschrijven.

-    U kiest als ouder de juiste leerkracht uit de lijst en duidt het gewenste uur aan.

-    U vult uw volledige naam, mailadres en gsmnummer in.

-    U vult de volledige naam van uw zoon/dochter in.

-    U kan, indien gewenst, nu reeds vragen voor de leerkracht achterlaten. Tijdens het oudercontact kunnen we o.a. over die vraag in gesprek gaan.

-    Vergeet zeker niet op ‘Reserveren’ te klikken en te wachten tot u een bevestiging ziet.

 

Als u op het einde geen bevestiging te zien krijgt en geen mail in uw mailbox ontvangt, kunt u het best nog een keer opnieuw proberen of contact opnemen met de directeur.

 

U kan slechts 1 optie aanduiden. Dit is dan ook het uur dat u wordt verwacht op het oudercontact. Noteer uw keuze goed. De keuze die u maakte zal meteen na uw bevestiging verdwijnen als optie voor alle andere ouders. Wacht dus niet te lang om uw keuze te maken opdat u een passend moment kan vinden. Onmiddellijk na uw bevestiging zal er een mailtje in uw mailbox terechtkomen met daarin de link naar het oudercontact. Wij zorgen ook nog voor een herinnering de dag voor het oudercontact.

 

Slaagt u er niet in om online een afspraak vast te leggen, kom dan even langs op school, dan trachten wij een handje toe te steken bij het inschrijven.

 

Enkele algemene afspraken:

 • Uiteraard mogen beide ouders aan het gesprek deelnemen.
  We verzoeken alleen om te proberen de kinderen niet bij het gesprek te betrekken en hen niet mee het gesprek te laten volgen. Het is immers een oudercontact en soms dienen er dingen besproken te worden die voor kinderen moeilijk te begrijpen/verwerken zijn. Wij rekenen hiertoe op uw begrip en medewerking.

 • Alle oudercontacten verlopen via Microsoft Teams.
  Indien u Teams nooit eerder gebruikte, raden we aan op voorhand de app reeds te downloaden op uw computer of uw mobiele apparaat. Tracht zeker ook al eens volledig in te loggen opdat u tijdens het gesprek geen stress hoeft te ondervinden.
  (Een microfoon en een camera zijn noodzakelijk om volwaardig gebruik te kunnen maken van de toepassing.) 
  https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 • Voor elk gesprek voorzien wij één kwartier.

We hopen opnieuw op een succesvolle regeling van de online oudercontacten.

 

Wij herhalen nog even dat dit oudercontact facultatief is wanneer u niet met aandrang uitgenodigd werd.

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten VBS Scheldewindeke

KLIK HIER OM NAAR BOOKINGS TE GAAN

Bookings screenshot.jpg