top of page

Oudercontacten te reserveren via Doodle

Onze school tracht bij haar communicatie gebruik te maken van de digitale media. Daarom gebruiken wij DOODLE om onze oudercontacten te plannen. Doodle is een eenvoudig online hulpmiddel om activiteiten te plannen.

 

Graag nodigen wij u uit op de individuele oudercontacten die plaatsvinden op 

 • op maandag 26 en dinsdag 27 oktober (tussen 16.00u en 20.15u) zetten we de oudercontacten open voor de ouders van de lagere schoolkinderen

 • De oudercontacten van de kleuterschool volgen op 16 november.

Aangezien de Covid-regels ons duidelijk stellen zo min mogelijk ongeorganiseerde contacten te maken, hebben wij gezocht naar een oplossing waarbij we toch een oudercontact kunnen hebben zoals we het ongeveer gewoon zijn. Een online gesprek via Teams/videocall biedt ons voorlopig nog niet waar we naar op zoek zijn. We missen daarbij het persoonlijke contact, het kunnen uiten van een gevoel, … Een gesprek over je zoon/dochter beleven we immers doorheen ons gehele lichaam en die signalen mogen we niet wegsteken achter een scherm.

 

 • We nodigen per kind 1 ouder uit (geen 2 of meer personen)

 • Alle oudercontacten vinden plaats in de refter of polyvalente ruimte zodat eventuele wachtende ouders buiten op de speelplaats kunnen wachten. (We staan geen wachtenden in de gebouwen of lokalen toe.)

 • De naschoolse opvang zal op die dagen plaatsvinden op de kleuterspeelplaats en in de turnzaal. (Op de speelplaats van de lagere school, waar de ouders eventueel moeten wachten, zullen geen spelende kinderen zijn.)

 • We vragen elke ouder, na het gesprek, de contactoppervlakten te reinigen en voorzien daartoe de nodige materialen

 • Tussen de ouder en de leerkracht voorzien we 2 tafels, op die manier is er minstens 1,5 meter tussen de leerkracht en de ouder.

 • Het dragen van een mondmasker is ten allen tijde verplicht.

 • Het ontsmetten van de handen doet u voor u het lokaal binnen gaat. (We voorzien daartoe de nodige materialen.)

 

Wij hopen op deze manier de oudercontacten op een veilige manier te kunnen organiseren.

Uiteraard begrijpen we het perfect als u, omwille van COVID-19, niet naar het oudercontact wenst te komen. Weet dan dat de leerkrachten steeds via mail bereikbaar zijn om kleine vragen te beantwoorden. (Een volwaardig oudercontact kunnen we niet via mail voeren.)

Voor elk gesprek voorzien wij één kwartier.

Belangrijke info:
 

 • U kan slechts 1 optie aanduiden door de volledige
  NAAM van uw zoon/dochter in te vullen.

   

 • Het gekozen tijdstip is ook het uur dat u
  wordt verwacht op het oudercontact.
  Noteer je keuze goed. De keuze die u maakte zal
  meteen na uw bevestiging verdwijnen als optie
  voor alle andere ouders. Wacht dus niet te lang
  om uw keuze te maken opdat u een passend
  moment kan vinden.

   

 • Een paar dagen voor het oudercontact zal
  de leerkracht van uw zoon/dochter nog eens
  in de agenda (of het heen-en-weer-schriftje)
  van uw zoon/dochter noteren om welk uur u op
  het oudercontact wordt verwacht.

 

We hopen op een succesvolle regeling van de
oudercontacten via dit systeem.

 

 

 

HOE DE DOODLE INVULLEN

 1. U navigeert hieronder naar de klas van uw dochter/zoon en klikt op de link naar de Doodle.

 2. Klik op de pijl om alle tijdstippen te zien.

 3. Duid één gewenst moment aan. (noteer dit moment voor u op 'verstuur' klikt)

 4. Noteer uw gekozen tijdstip en datum.

 5. Klik op de knop 'verstuur'.

Het tijdstip dat u hebt gekozen is het tijdstip dat u verwacht wordt bij de leerkracht.

Er volgt een herinnering, enkele dagen voor oudercontact, in de agenda of het heen-en-weer-schriftje van uw zoon/dochter.

 

Hieronder treft u de link aan door te kiezen voor de klas van jouw zoon/dochter.

 

KLEUTER

Westhoekschooltje

1KW

1ste kleuterklas (klas juf Carmen):

de link naar de doodle voor de kleuterklassen volgt pas in de week van 26 oktober

2/3 KW

2de/3de kleuterklas (klas juf Els en juf Naomi):

de link naar de doodle voor de kleuterklassen volgt pas in de week van 26 oktober

 

Hoofdschool

1KA

Peuterklas (klas juf Els en juf Naomi):

de link naar de doodle voor de kleuterklassen volgt pas in de week van 26 oktober

1KB

1ste kleuterklas (klas juf Rita): 

de link naar de doodle voor de kleuterklassen volgt pas in de week van 26 oktober

2KA

2de kleuterklas (klas juf Margaret):

de link naar de doodle voor de kleuterklassen volgt pas in de week van 26 oktober

3KA

3de kleuterklas (klas juf Anne en juf Laura): 

de link naar de doodle voor de kleuterklassen volgt pas in de week van 26 oktober

bottom of page